0 zł prowizji
od sprzedaży w nowych ofertach na eBay.pl0 zł prowizji od sprzedaży w nowych ofertach, które wystawisz na eBay.pl i sprzedasz w ciągu 1 miesiąca
 


Aktywuj promocję


 
0 zł prowizji dla nowych ofert wystawionych na eBay.pl i zakończonych sprzedażą do 3 maja 2020 r.
 
Aby skorzystać z tej promocji:
 1. Sprawdź, czy spełniasz standardy obsługi na eBay.pl, we Wskaźnikach sprzedawcy.
 2. Aktywuj promocję między 3 kwietnia a 3 maja br.
 3. Wystaw nowe oferty na eBay.pl w okresie obowiązywania promocji.


Warunki promocji

 

1. Na czym polega promocja?

0 zł prowizji do sprzedaży we wszystkich nowych ofertach, które wystawisz na eBay.pl i które zakończą się sprzedażą do 3 maja 2020 r.

 

2. Okres trwania promocji

Promocja obowiązuje tylko po jej aktywacji poprzez łącze aktywacyjne na stronie promocji. Aktywacja promocji jest możliwa od 3 kwietnia 2020 r. do 3 maja 2020 r.
Promocja kończy się 3 maja 2020 r.


 

3. Kto może skorzystać z promocji

Promocja dotyczy sprzedawców z kontem firmowym, którzy:

 1. są już zarejestrowani, jako firma, na www.ebay.pl (serwis);
 2. aktywują promocję poprzez łącze aktywacyjne na stronie promocji
 3. spełniają minimalne standardy obsługi w sprzedaży na eBay.pl
 

4. Co obejmuje i czego nie obejmuje promocja

 • Promocja obejmuje 0 zł prowizji od sprzedaży we wszystkich nowych ofertach wystawionych na eBay.pl i zakończonych sprzedażą między 3 kwietnia 2020 r. a 3 maja 2020 r.
 • Wszelkie inne opłaty (ew. opłaty za wystawienie, opłaty za subskrypcję Sklepu eBay oraz ew. opłaty za opcje dodatkowe) nie są objęte promocją i będą naliczane zgodnie z cennikiem. 
 • Prowizje od sprzedaży zostaną jak zwykle naliczone na Twojej fakturze, ale zostaną automatycznie wykazane jako uznania na fakturze za kolejny miesiąc.       
 

5. Ograniczenia i wyjątki

Promocja nie dotyczy / nie obejmuje:

 • Sprzedawców prywatnych
 • Sprzedawców, którzy nie spełniają minimalnych standardów obsługi eBayAby sprawdzić, czy Twoje konto spełnia standardy, przejdź do Mój eBay > Wskaźniki sprzedawcy. Jeśli nie masz wystarczającej historii sprzedaży, te informacje mogą nie być widoczne. Niemniej jednak, gdy status Twojego konta sprzedawcy zostanie obniżony do poziomu Nie spełnia standardów, powiadomimy Cię o tym.
 • Identycznych ofert sprzedaży niezgodnych z naszymi zasad dotyczących ofert zduplikowanych.
 • Ofert niezgodnych z naszymi zasadami dotyczącymi ofert sprzedaży oraz przedmiotów zabronionych i objętych ograniczeniami.
 • Ofert wystawionych w formacie Ogłoszenia.
 • Przedmiotów wystawionych w tych kategoriach:
 • Serwis pojazdów na żądanie ( 179235 )
 • Motoryzacja: Pojazdy ( 9800 )
 • Motorówki ( 48329 )     
 • Pozostałe łodzie ( 36623 )
 • Skutery wodne ( 1295 )
 • Żaglówki ( 132148 )
 • Nieruchomości ( 10542 )

Oferty wystawione w kategorii Motoryzacja: Części są objęte promocją.

 

6. Warunki dodatkowe

Jakiekolwiek próby manipulacji promocją są zabronione i będą skutkować wykluczeniem z udziału w niej.

eBay zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zmiany lub anulowania promocji w dowolnym momencie po zaistnieniu okoliczności, które według opinii eBay wymagają takiego działania. eBay zastrzega sobie prawo do dodania dodatkowych warunków w określonych częściach Promocji.

eBay zastrzega sobie prawo do wykluczenia z promocji sprzedawców, których konta nie spełniają wymaganych minimalnych
standardów obsługi lub z jakichkolwiek innych powodów według uznania eBay. Aby sprawdzić, czy Twoje konto spełnia standardy, przejdź do Mój eBay > Wskaźniki sprzedawcy.
Decyzje podjęte przez eBay w jakimkolwiek aspekcie tej promocji są ostateczne i jakiekolwiek reklamacje nie będą uwzględniane.
 
eBay zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnienia sprzedawcy do udziału w promocji.
eBay może także wykluczyć każdego uczestnika, który nie postępuje zgodnie z tymi Warunkami (lub działa w sposób sprzeczny z duchem i intencjami tych Warunków) lub
Umową z użytkownikiem eBay oraz/lub innymi zasadami, które eBay komunikuje użytkownikom.

 

7. Ograniczenie odpowiedzialności

eBay nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych przez strony trzecie w związku z jakąkolwiek Promocją.
 
eBay nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody poniesione przez uczestnika i wynikające bezpośrednio lub pośrednio z przystąpienia do Promocji. Żadne postanowienie tych warunków nie ogranicza odpowiedzialności eBay z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała na skutek zaniedbania lub oszustwa.
 
eBay nie ponosi odpowiedzialności za działania lub brak działań w zakresie usług oferowanych przez dowolną stronę trzecią w związku z jakąkolwiek Promocją, ani za koszty, szkody, wypadki, opóźnienia, urazy, straty, wydatki lub niedogodności, które mogą powstać w wyniku korzystania z Promocji, z zastrzeżeniem, że żadne z postanowień nie ogranicza odpowiedzialności eBay za śmierć lub uszkodzenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony eBay.
 
eBay nie akceptuje zagubionych lub spóźnionych przystąpień do Promocji ani nie ponosi za nie odpowiedzialności. eBay przypomina uczestnikom o naturze i ograniczeniach Internetu i nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy lub awarie techniczne jakichkolwiek sieci komunikacyjnych i systemów online ani sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które mogą mieć wpływ na przystąpienie do Promocji.
 
Mimo że eBay dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie informacje dotyczące Promocji („Materiały promocyjne”) są prawidłowe, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy lub awarie techniczne jakichkolwiek sieci komunikacyjnych i systemów online ani za usterki sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które mogą wpłynąć na działanie eBay związane z Promocją lub Serwisem, w tym między innymi na prawidłowość jakichkolwiek Materiałów promocyjnych.

8. Organizator

Organizatorem promocji jest spółka eBay GmbH z siedzibą pod adresem: Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Niemcy, nr rejestru HRB13754P oraz VAT DE 200081785 - ("eBay").